RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 05.07.2018 z powodu:
old

KOMUNIKAT

03.06.2015

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie informuje,

że Uchwałą Nr VIII/49/2015 z dn. 29.05.2015 r. Rady Miejskiej w Barcinie

została zatwierdzona

„Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miasta i gminy Barcin

w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.”

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania taryf - od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. (w złotych)


Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

netto

brutto1

0

1

2

3

4

5

1

W1

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług, w tym Gmina Barcin na cele określone w art. 22 ustawy, rozliczani według wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych

1) cena 1m3

dostarczonej

wody

2,91

3,14

zł/m3

2) stawka opłaty

abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych

6,09

6,58

zł/odbiorcę/

okres rozliczeniowy

2

W2

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług rozliczani według wodomierza głównego w okresach co dwa miesiące

1) cena 1m3

dostarczonej

wody

2,91

3,14

zł/m3

2) stawka opłaty

abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach co dwa miesiące

9,79

10,57

zł/odbiorcę/

okres rozliczeniowy

3

W3

Odbiorcy usług korzystający z własnej rozdzielczej sieci wodociągowej rozliczani według wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych

1) cena 1m3

dostarczonej

wody

2,44

2,64

zł/m3

2) stawka opłaty

abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych

6,09

6,58

zł/odbiorcę/

okres rozliczeniowy

Wysokość cen dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania taryf - od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. (w złotych):

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

netto

brutto1

0

1

2

3

4

5

1

OŚ1

Gospodarstwa domowe i wszyscy pozostali odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w okresach jednomiesięcznych

1) cena 1m3

odprowadzanych

ścieków

5,05

5,45

zł/m3

2) stawka opłaty

abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych

5,70

6,16

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

2

OŚ2

Gospodarstwa domowe i wszyscy pozostali odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w okresach co dwa miesiące

1) cena 1m3

odprowadzanych

ścieków

5,05

5,45

zł/m3

3) stawka opłaty

abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach dwumiesięcznych

7,77

8,39

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

1 Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 3 w tabeli 1 i tabeli 2 doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 9-11 rozporządzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

Opublikował: Leszek Posadzy
Publikacja dnia: 03.06.2015

Dokument oglądany razy: 8478
« inne aktualności